FIRMA "EUROEKSPERT" ŚWIADCZY USŁUGI DLA:

 • SAMORZĄDÓW LOKALNYCH,
 • STAROSTW POWIATOWYCH,
 • GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD,
 • ZARZĄDÓW DRÓG I TRANSPORTU, ZARZĄDÓW ULIC I MOSTÓW,
 • PLK S.A.,
 • ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH,
 • GPW,
 • BIUR PROJEKTOWYCH,
 • FIRM PRYWATNYCH,
 • ORAZ INNYCH PODMIOTÓW.

FIRMA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z WYKONYWANIEM SPECJALISTYCZNYCH OPRACOWAŃ INŻYNIERSKICH, ŚRODOWISKOWYCH, ANALIZ EKONOMICZNYCH.

 

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI:

 • ANALIZY ŚRODOWISKOWE (RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, STRATEGICZNE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA, INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE, PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM, MAPY AKUSTYCZNE, PROJEKTY EKRANÓW AKUSTYCZNYCH, MAPY ŚRODOWISKOWE, PROGRAMY OGRANICZANIA EMISJI, OPRACOWANIA FIZJOGRAFICZNE), OPERATY WODNOPRAWNE,
 • PROJEKTY BUDOWLANO - TECHNICZNE, KONCEPCJE, PROGRAMY FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE,
 • MODELOWANIE I POMIARY RUCHU, MODELOWANIE RUCHU W UKŁADZIE MULTIMODALNYM, STRATEGIE ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO, ITD.
 • STUDIA WYKONALNOŚCI, ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI, ANALIZY EKONOMICZNE I FINANSOWE, ANALIZY WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA, WNIOSKIO DOFINANSOWANIE, BIZNES PLANY ITD.,
 • DOKUMENTACJE, BADANIA I EKSPERTYZY DOTYCZĄCE: DOBORU TECHNOLOGII UZDATNIANIA WÓD (TECHNOLOGIE MEMBRANOWE), EKSPERTYZY ZAPROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH, POMIARY RUCHU, HAŁASU, ZANIECZYSZCZEŃ WÓD I POWIETRZA ,

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

 • OCHRONA SRODOWISKA
 • DROGOWNICTWO, KOLEJE,
 • TRANSPORT PUBLICZNY I PRYWATNY (W TYM TRAMWAJE)
 • ŚRODKI UNIJNE
 • BADANIA I WDRAŻANIE TECHNOLOGII MEMBRANOWYCH
 • DORADZTWO

 

POSIADANE OPROGRAMOWANIE

AUTOCAD, MAPINFO, VISUM, VISSIM, SOUNDPLAN, OPERAT 2000, ORAZ OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE

 

ROK ZAŁOŻENIA FIRMY - 2004