BKD Euroekspert funkcjonuje od 2004 r. Od początku istnienia firma realizuje prace w branży drogowej, środowiskowej oraz w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rzecz samorządów lokalnych.

W biurze opracowywane są m.in. następujące dokumenty:

 • Studium korytarzowe,
 • Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe,
 • Koncepcje programowo - przestrzenne,
 • Analizy i prognozy ruchu,
 • Symulacje rozkładu ruchu na skrzyżowaniach (Vissim),
 • Obliczanie przepustowości skrzyżowań wraz z wyznaczaniem PSR,
 • Studia komunikacyjne,
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • Raporty oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Analizy wielokryterialne,
 • Analizy ekonomiczne,
 • Analizy kosztów i korzyści,
 • Analizy wrażliwości,
 • Analizy akustyczne,
 • Studia wykonalności,
 • Audyty brd,
 • Projekty organizacji ruchu,
 • wizualizacje projektów drogowych (statyczne i dynamiczne) w programie 3ds Max 2019.

BKD współpracowało z największymi firmami drogowymi w Polsce, jak również realizowało zlecenia we własnym zakresie na terenie całego kraju. Zleceniodawcami są m.in. GDDKiA, ZDW, MZDiM, PZD oraz samorządy lokalne.

Poniżej przedstawiam szczegółowy zakres prac, które wykonujemy w naszym biurze.

Branża drogowa

 • wytyczenie w terenie przebiegu wariantów drogowych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych,
 • opracowanie korytarzy drogowych,
 • wykonanie planów sytuacyjnych,
 • opracowanie opisów technicznych, środowiskowych + ogólnych,
 • opracowanie profili podłużnych i poprzecznych,
 • kosztorysy inwestorskie,
 • analizy brd,
 • projekty organizacji ruchu,
 • analizy wielokryterialne,
 • wizualizacje projektów drogowych (statyczne i dynamiczne) w programie 3ds Max 2019.

Opracowania wykonujemy przy wykorzystaniu oprogramowania następujących firm:

 • Autodesk Infrastructure Design Suit Premium 2019 (w tym m.in. Civil 3D 2019, 3ds Max 2019),
 • GA Znaki,
 • PTV Visum, Vissim,
 • Operat 2000,
 • Sound Plan.W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt:

dr. inż. Jacek Seweryński tel. 602 499 349
e-mail: jacek.sewerynski@xl.wp.pl

ROK ZAŁOŻENIA FIRMY - 2004